laupäev, 28. september 2013

JUHUSLIKUD LAVAD Anneli Porri kureeritud näitusel KUS LÕPED SINA, ALGAN MINA

28. september - 20. oktoober 2013

Tartu Kunstimajas on uus versioon minu 1996. a fotoinstallatsioonist "Juhuslikud lavad".
http://www.fotokuu.ee/2013/koguprogramm/kuslopedsina/

Ülespaneku fotod väljendavad lähtepunktiks või komaks (edasijuhatajaks, teenäitajaks) olnud Tarkovski Stalkerist inspireeritud visuaali ehk kõige paremini.